Naturvernforbundet vil ha utredet alternativer til avfallsforbrenning

Naturvernforbundet ønsker å få utredet alternativer til en dobling av forbrenningskapasiteten på Grautneset. Dette er hovedpoenget i en høringsuttalelse Naturvernforbundet i Ålesund og omegn har sendt.

I uttalelsen er lokallaget av Norges Naturvernforbund også kritisk til at Tafjord kraftvarme ikke vil utrede ytterligere reduksjon i utslippene sine.

For ytterligere informasjon kan følgende kontaktes: Hildur Rødstøl: 70 15 42 91 Geir Ole Sætremyr: 70 15 85 50

Les uttalelsen fra Naturvernforbundet i Ålesund og omegn

Saksframlegg Ålesund kommune

Søknad om utsleppsløyve

Måleprogram utslippsmålinger

Konsekvensutredning