Naturvernforbundet vil ikke ta snarvei på Averøya

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy.

I en høringsuttalelse til Averøy kommune går Naturvernforbundet mot «Snarveien» og veitraseen over Torøya og Søbstad.

Naturvernforbundet er kritiske til behovet for ytterligere vegutbygging mot Kristiansund, og mener løsninger langs eksisterende strekning i tilfelle bør vurderes.

Naturvernforbundet mener det må være forholdsvis sjeldent at det fremmes vegprosjekter som er så kontroversielle i forhold til natur, kulturlandskap og kulturminner.