Naturvernforbundet vil ikkje ha bygging i strandsona i Surnadal

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har blitt kjent med eit forslag til endringar i reguleringsplanen for Nordvik – Geilhaugen. Endringane vil opne for utbygging i strandsona. Naturvernforbundet ber om at saka blir avvist.

Det er her tale om bygging i strandsona, og i mykje større grad enn det var regulert i utgangspunktet. Naturvernforbundet er kritisk til dette.

For meir informasjon kan leiar Øystein Folden i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal kontaktast på telefon 91 81 25 42. Ja, dette er ein viktig sak! Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les uttalen frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal