Naturvernforbundet vil ikkje ha Furset kraftverk på Stranda

Verdiane til Storelva smuldrar vekk, skriv Naturvernforbundet i uttalen sin. Det er det ingen som får uttale seg til og det er heller ikkje noko handsaming av spørsmålet. Sidan kommunen er inne på eigarsida i Stranda Energiverk AS, er det vanskeleg å feste lit til at kommunen sjølv kan vurdere slike spørsmål utan at sideomsyn påverkar avgjerda.

Leiar Øystein Folden i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har telefon 91 81 25 42.

Les heile uttalen frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal