Naturvernforbundet vil ikkje ha Haugshornet vindpark

Naturvernforbundet konkluderer med at inngrepet som Haugshornet vindpark representerer vil ha for alvorlege konsekvensar til at det kan gjennomførast. Naturvernforbundet meiner dessutan at det er nødvendig å få utarbeidd fylkesvis vurdering av kva areal som skal vere fri for denne typen inngrep, og antar at området mellom Stad og Runde sannsynlegvis vil kome ut som vindmøllefri strekning.

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal meiner både verknadene på fugl, friluftsliv, landskap og urørt natur er for alvorlege til at tiltaket kan aksepterast.

Elles er Naturvernforbundet kritiske til Norsk Hydro sine lettvinte påstander om at vindkraft erstatter kolkraft. Naturvernforbundet ber Hydro slutte med denne typen rosemaling.

Fylkesleiar Øystein Folden i Naturvernforbundet har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er ein viktig sak. Eg vil bli medlem

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør med vindkraft

Les uttalen frå Naturvernforbundet til NVE

Tysk rapport om vindkraft og fugl

Uttale frå Landsorganisasjonen Stopp rasering av Kysten

Uttale frå DNT