Naturvernforbundet vil ikkje ha helikopter overalt heile tida

Naturvernforbundet har registrert at Fri Flyt AS har søkt også i år om løyve til helikoptertrafikk i utmark. I Noreg ønskjer dei fleste å favorisere det enkle friluftslivet. Område utan støypåverknad er ein svært verdifull kvalitet som det er viktig å ta vare på. Naturvernforbundet ber difor kommunane om å avslå søknaden.

Fri Flyt AS er eit kommersielt selskap som driv med TV-opptak av skikøyring i kystfjellandskapet i Møre og Romsdal. Dei søker kommunene i fylket om dispensasjon frå lova om motorferdsel i utmark for å drive helikopterflyging i perioden 15. februar – 30. april 2008 i ulike utilgjengelege fjellområde for å transportere TV-utstyr og skikøyrarar.

Naturvernforbundet ber kommunane om å sikre interessene til dyreliv og til dei som ønskjer å drive tradisjonelt friluftsliv i kommunane. Fri Flyt meiner sensasjonelt nok at Naturvernforbundet påfører kommunane unødig ekstraarbeid når kommunane skal behandle søknadene på ein forsvarleg måte.

Naturvernforbundet parerer med å sende inn ein noko utradisjonell søknad.

For meir informasjon kan leiar Øystein Folden i Naturvernforbundet kontaktast på telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

«Søknaden» frå Naturvernforbundet til kommunane

Uttale frå Naturvernforbundet til Stranda kommune

Søknad frå Fri Flyt AS til Stranda kommune

Uttale frå Naturvernforbundet til Norddal kommune

Tilsvarande klagesak i Finnmark

Fråsegn frå Naturvernforbundet til Stordal kommune

Fråsegn frå Naturvernforbundet til Vestnes kommune

Svarbrev frå Fri Flyt AS til Ørsta kommune

Søknad frå Fri Flyt AS til Ørsta kommune

Svar frå Stordal kommune til Naturvernforbundet

Svar frå Stranda kommune til Naturvernforbundet

Stranda kommune sitt løyve til Fri Flyt for 2008

Klage frå Naturvernforbundet på Stranda kommune sitt vedtak om løyve for 2008

Søknad frå Fri Flyt til Ørskog kommune for 2008

Heliskiing og lov om motorferdsel i utmark

Løyve til Fri Flyt i Ørsta kommune for 2008

Kart frå naturbase – Fri Flyt – Ørsta 2008

Vedtak Fri Flyt – Stordal kommune 2008

Grunngjeving for Fri Flyt-vedtak i Sykkylven i 2008

Naturvernforbundet spør Stranda kommune om grunngjeving for Fri flyt-vedtaket for 2008

Søknad frå Fri Flyt til Norddal kommune for 2008

Svar frå Norddal kommune til «søknaden» frå Naturvernforbundet

Klage til Sykkylven kommune på Fri Flyt-vedtaket

Fråsegn frå Naturvernforbundet til Fri Flyt-søknad i Ørskog kommune

Skitursøknad – Ørskog kommune

Spørsmål om grunngjeving til Stranda kommune – Fri Flyt-løyve 2008