Naturvernforbundet vil ikkje ha kraftlina mellom Sogn og Ørskog – arrangerer strategimøte 14. juni

Statnett har sendt på høyring eit forslag til ny 420 kV kraftline mellom Fardal i Sogn og Ørskog på Sunnmøre. Naturvernforbundet har allereie varsla at vi ikkje aksepterer grunnlaget for denne høyringa.

Kraftlina blir presentert i fleire trasér, alle med ei rekke uakseptable naturinngrep, og med ei uklår grunngjeving. Naturvernforbundet kjem til å arbeide vidare med ein uttale til planane. Onsdag 14. juni kl. 1900 blir det dessutan strategimøte på Skei i Jølster for å drøfte korleis vi skal få stoppa kraftlineplanane. Medlemmer i Naturvernforbundet og andre naturvernarar er velkomne til dette møtet. Dersom det er mogleg må vi prøve å samordne skyss.

For meir informasjon kan leiar Øystein Folden i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal kontaktast på telefon 91 81 25 42.

Fylkessekretær i Sogn og Fjordane, Astrid Kalstveit, er arrangør av strategimøtet på Skei. Ho har telefon 91 80 78 99. Ja, dette er ein viktig sak! Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Mørenytt 11. mai 2006 om kraftlina

Mørenytt 13. mars 2006 om kraftlina

Fråsegn frå grunneigarar i Nordre Bjørkedal 19. mai 2006

Svar til Nordre Bjørkedal frå Øystein Folden, leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Invitasjon til møtet på Skei

Foredraget til Klaus Rasmussen

Oppslag i Møre-Nytt om Romedalsalternativet

Reiselivet i Ørsta og Volda om kraftlina