Naturvernforbundet vil ikkje ha utbygging av Berdalselva i Rauma

Naturvernforbundet reknar Berdalselva mellom dei meir verdfulle vassdraga i kommunen, og meiner at vassdraget ikkje skal byggast ut.

Naturvernforbundet ønskjer i staden at Berdalselva blir verna som ein del av Reinheimen nasjonalpark og landskapsvernområdene her.

Dette kjem fram i uttalen Naturvernforbundet har sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat.

Leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Øystein Folden, har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte Naturvernforbundets arbeid for bevaring av vassdraga våre

Les uttalen frå Naturvernforbundet

Brev frå ordføraren i Rauma til NVE om Berdalselva

Konsesjon for Berdalselva kraftverk

Bakgrunn for NVE sitt vedtak om Berdalselva

Klagesynfaring – kommentarer til Olje- og energidepartementet 27. november 2008