Naturvernforbundet vil verne Langedalselva, ikkje byggje ut Litlebø kraftverk

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har bede Regjeringa om å verne Langedalselva i Sunnylven. Difor er Naturvernforbundet svært avvisande til planane om kraftutbygging i elva.

Planane om Litlebø kraftverk blir elles avvist som mangelfulle av Naturvernforbundet i uttalen til Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE.

Øystein Folden er leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, han har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte Naturvernforbundets arbeid for bevaring av vassdraga våre

Les uttalen frå Naturvernforbundet til NVE