Naturvernorganisasjonane foreslår vern av fleire vassdrag i Møre og Romsdal

14. januar i år er det 25 år sidan den store aksjonen i Stilla i Alta. For å markere dette har Naturvernforbundet og Natur og Ungdom bede miljøvernminister Helen Bjørnøy om å verne minst eit vassdrag for kvart av dei 25 åra. Mellom forslaga er Bygdaelva / Frøysadalselva på Hellesylt, Velledalselva i Sykkylven, Fladalselva og Sætreelva i Ørsta.

Lars Haltbrekken og Bård Lahn, leiarane i Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom har sendt brev til miljøvernminister Helen Bjørnøy der dei ber Bjørnøy om å vere med på denne markeringa av Altaaksjonane.

Øystein Folden, fylkesleiar i Naturvernforbundet, kan kontaktast på 91 81 25 42.

Les brevet med forslag til nye vassdrag