Nei til E39 i Moldemarka

Naturvernforbundet i Molde og flere friluftsorganisasjoner går sterkt imot at en del av Møreaksen blir lagt i Moldemarka.

I uttalelsen til planen skriver Naturvernforbundet at en veg mellom Mordal og Kringstadnakken vil føre til tap av viktige natur- og friluftsverdier. Vegen vil rasere både gammel skog og myrområder. Elver kan bli utsatt for forurensning, og vegen vil bli en barriere for dyrelivet.

Hensikten med konsekvensutredningen er å sikre et godt beslutningsgrunnlag for de folkevalgte. I saken skal verdien av 2 km ødelagt natur veies opp mot ekstra kostnader med en lang tunell. Naturvernforbundet mener at konsekvensutredningen er alt for dårlig. Det kreves tilleggsutredninger for natur og miljø.

Naturvernforbundet vil at kommunalsjefen skal legge stor vekt på FNs bærekraftsmål i saksutredningen til de folkevalgte.

Naturvernforbundet har tidligere sagt nei til Møreaksen. Det beste alternativet er bruk av elektriske ferger.