Nei til kraftlinje gjennom naturreservat!

Naturvernforbundet har klaget på på fylkesmannens vedtak om dispensasjon til bygging av kraftlinje gjennom Gjevenesstranda naturreservat i kommunene Sykkylven og Ørsta.

I forbindelse med utbygging av ny 420 kV kraftlinje mellom Fardal i Sogn og Ørskog i Møre og Romsdal har Fylkesmannen i Møre og Romsdal gitt dispensasjon for å legge linja gjennom Gjeveneset naturreservat.

Naturvernforbundet kan ikke se at fylkesmannen har lovlig adgang til å gi dispensasjon til et så omfattende tiltak, når fullgode alternativer eksisterer og kunne vært realisert langt tidligere. Vi mener at dersom kraftsituasjonen hadde vært så prekær at det var snakk om vesentlige samfunnsinteresser, så burde linjen vært lagt langs den traseen NVE opprinnelige anbefalte, slik at forsinkelser ble unngått. Det er olje- og energidepartementet som har valgt en annen trase, og dermed forårsaket forsinkelsen.