Nei til kraftverk på Trollstigen

Naturvernforbundet har gitt uttale til reguleringsplan for Trollstigen.

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal og Naturvernforbundet i Rauma har gitt uttale saman, og er samde i at det ikkje bør vere kraftutbygging på Trollstigen.

Gunn Nordheim Morstøl har telefon 93 26 43 41

Øystein Folden kan kontaktast på telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Les uttalen frå Naturvernforbundet