Nei til mer havbruk nå

Norges Naturvernforbund mener en ytterligere vekst i dagens havbruk er uforenelig med økologisk bærekraft og vil føre til verdiforringing av det marine kystmiljø.

Norges Naturvernforbund mener det totale volumet av oppdrettet fiskespisende fisk i Norge må reduseres av hensyn til denne næringens forbruk av fisk til foremner. Som vist under har Norge gått fra å være nær selvforsynt med lakseforemner i 2000 til å ha et importbehov tilsvarende 1,8 millioner tonn i 2007. Dette er en utvikling som ikke kan fortsette.

Oppdrettsvirksomheten bør begrenses og ikke utvides, inntil de alvorlige miljøutfordringene knyttet til virksomheten er under kontroll. Det bør heller ikke tillates store konsentrasjoner av fisk, slik at en risikerer at behandling av lakselus blir ineffektiv og resistensproblematikk utvikler seg slik som vi nå ser i vestlandsfjordene.

Kontaktperson for denne saka er fylkesleiar Øystein Folden, telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les høringsuttalelsen fra Naturvernforbundet til Fiskeri- og kystdepartementet