Nei til redusert minstevassføring i Seterelva i Sunndal

Seterkraft har, etter å ha fått konsesjon til vasskraftutbygging og bygd ut vassdraget, søkt om å få redusere minstevassføringa. Naturvernforbundet er svært kritiske.

NVE har gjennomført høyring av saken.