Nordmøre Bioel a.s, info

Epost frå Nordmøre Bioel A/S til Naturvernforbundet i Møre og Romsdal 17. januar 2007.

Fra: hundseth [hundseth(a)online.no]
Sendt: 17. januar 2007 19:17
Til: moreromsdal(a)naturvern.no
Emne: Nordmøre Bioel a.s, info.
Til Øystein Folden Med henvisning til Deres brev datert 14. desember 2006, oversendes vedlagt litt informasjon om Nordmøre Bioel a.s. Vedlagt finner du data fra våre kontinuerlige målinger for første halvår 2006 samt et estimat for våre totale utslipp for året 2006 og 2007. Vi vil i nær framtid gjennomføre en såkalt konsesjonsmåling av anlegget. Alle utslipp som utslippskonsesjonen setter begrensninger på, vil da bli kontrollert og gjort offentlig gjennom fylkesmannen, som er vår tilsynsmyndighet. Videre finner du utslippstillatelsen for anlegget samt litt generell informasjon. Skulle du ønske en kopi av konsesjonsmålingene utført ved et tilsvarende anlegg på Elverum, kan vi oversende en papirkopi pr. post. Har du anledning, må du gjerne ta deg en tur innom. Mvh Nordmøre Bioel A/S Stein Hundseth Adr.:
Fonnaveien 9 6600 SUNNDALSØRA
Mob.: 900 66 101 Tel.: 716 90 600 Fax.: 716 96 001

Data fra våre kontinuerlige målinger for første halvår 2006 – oversendelse

Utslippsoversikt pr. 30. oktober 2006

Egenrapportering av utslippstall – første halvår 2006

Utslippstillatelse for Nordmøre Bioel

Organic Power – norsk presentasjon

Organic Power – Teknologipresentasjon