Norge blant de land som ligger lengst fra sine klimaforpliktelser

Al Gore kommer denne uken til Norge for å promotere «klimafilmen» An Inconvenienth Truth. I den forbindelse har han skrytt av at Norge tar ansvar i miljøpolitikken. – Vi har lenge hatt en høy stjerne internasjonalt. Dessverre skyldes ikke denne stjernen at vi har vært gode til å redusere våre egne klimautslipp. Prognoser for utslipp av klimagasser viser at Norge sammen USA blant de land som vil ligge lengst unna sine klimamål i 2010, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

– De norske utslippene må reduseres med mer enn 20 prosent for at vi skal overholde våre forpliktelser. Vår nabo i øst, Sverige, ligger an til å nå sine forpliktelser med klar margin. Den svenske Riksdagen mente kravene som ble stilt overfor Sverige om ikke øke utslippene med mer enn 4 prosent, var for svake. Derfor vedtok de en reduksjon på 4 prosent i stedet. Sverige har redusert utslippene med 3,5 prosent fra 1990 til 2004, mens Norge økte utslippene med 10 prosent, forklarer Haltbrekken.

Svenskene har gjort langt mer enn oss og har som mål å bli uavhengige av fossil energi innen 2020. Selv om de ikke når målet helt, vil de ha kommet et langt stykke dersom de følger rådene fra en rapport som ble lagt fram rett før sommeren.

– Norge har, blant annet gjennom Brundtland-rapporten og vårt engasjement i de internasjonale klimaforhandlingene, fått en høy stjerne internasjonalt. Nå er det på tide at vi gjør noe nasjonalt også for å redusere utslippene, sier Haltbrekken.Kartet under viser hvor mye de ulike landene må redusere klimagassutslippene med for å oppfylle Kyoto-forpliktelsene. Landene som må redusere med mer enn 20 prosent, er markert med mørkebrunt. Landene med lysebrunt må redusere med 10-20 prosent. Land med grønn farge har oppfylt sine forpliktelser. 
Klikk på kartet for større versjon.

Relevante artikler og lenker

Ja, dette er en viktig sak. Jeg vil gjerne lese mer om hvordan jeg bli medlem eller på annen måte støtte Norges Naturvernforbunds arbeid for miljøriktige, framtidsrettede energiløsninger

Rapport: Oljefritt Sverige

Kartillustrasjon: UNEP/GRID-Arendal