Norges største kraftverk – i Møre og Romsdal

Nå er Naturvernforbundets mobile utstilling ‘Norges største kraftverk’, med tema energifrigjøring i bygg, i Møre og Romsdal. Framtidens bygg må ha et mye lavere energiforbruk, og rapporten «Norges største kraftverk» handler nettopp om dette. Den viser hvordan vi innen 2020, med enkle, realistiske grep og overgang til vannbåren oppvarming, kan redusere energibruken i bygg med så mye som 15 TWh.

Turnéplanen for Møre og Romsdal i uke 40 ser slik ut:

Mandag 1. oktober:

Frå ca. kl. 1300: Utstillinga står på Stranda vgs og får besøk av elevane her.

Kontaktperson: Kåre Stadheim, Stranda vgs – telefon 70 26 86 88.

Tysdag 2. oktober:

Frå kl. 1230: Utstillinga står på Kristiansund vgs og får besøk av elevane her.

Kontaktperson Anne Cathrine Holthe, Kristiansund vgs – telefon 48 25 72 98.

Onsdag 3. oktober:

0900 – 1000: Utstillinga står på Sunndal vgs og får besøk av elevane her.

1130 – 1230: Utstillinga står på Tingvoll vgs og får besøk av elevane her.

1300 – 1700: Utstillinga står på Drøppingtorget – arrangement i samarbeid med Tingvoll kommune.

Kontaktperson Øystein Folden i Naturvernforbundet – telefon 91 81 25 42

Torsdag 4. oktober:

1200 – 1330 Miljøfyrtårnsertifisering av Haram vgs – utstillinga står utanfor skolen og får besøk av elevane her.

Kontakperson Øystein Solevåg – telefon 40 23 47 05

Fredag 5. oktober:

0915 – 0945: Utstillinga står på Fylkeshuset, overrekking av energirapportar til avtroppande fylkesordførar kl. 0930.

Kontaktperson Øystein Folden – telefon 91 81 25 42

Følg med på www.naturvern.no/moreromsdal for oppdatert informasjon. Spørsmål kan rettast til Øystein Folden på telefon 91 81 25 42 eller Øystein Solevåg på telefon 40 23 47 05.

Bjørn Lindvig som har med seg utstillingen har telefon 91 70 12 78.

Rapporten Norges største kraftverk

Om utstillingen

Foredrag for byggfagelever om energifrigjøring

Fylkesordførar Jon Aasen får overrakt rapport om energisituasjonen i Midt-Noreg.

Fylkesordførar Jon Aasen får overrakt rapport om energisituasjonen i Midt-Noreg foran utstillinga «Norges største kraftverk».

Utstillinga «Norges største kraftverk» i Molde