Norsk Hydro må ikkje få forureine meir

Produksjonen på Hydro Aluminium Sunndal har auka meir enn renseanlegget er bygd for å handtere. Då må produksjonen justerast, meiner Naturvernforbundet.

Slik kraftsituasjonen er i Møre og Romsdal etter utvidinga av Norsk Hydro på Sunndalsøra, er auka kraftforbruk også eit problem. Slik sett meiner vi det blir dobbelt feil at Norsk Hydro får bruke meir straum enn planlagd slik at det fører til meir utslepp enn planlagd. Naturvernforbundet krev difor at det ikkje blir gjeve utvida utsleppsløyve.

Øystein Folden har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundets gjør for å redusere energibruk og klimaendringar

Les uttalen frå Naturvernforbundet