Ny klage på motorkrossbane i Herøy

Naturvernforbundet tek opp att denne saken med Herøy kommune.

Herøy kommune foreslår å opne eit område for motorsport. Naturvernforbundet reagerer på at det ikkje er gjort vurderingar av naturmangfold og klagar på vedtaket. Igjen.

Så seint som i mai 2021 oppheva Statsforvaltaren førre vedtak i saken.