Ny kommuneplan må være bærekraftig

Naturvernforbundet i Molde gir et gjennomarbeidet innspil til satsingsområder for Nye Molde kommune.

Molde

Naturvernforbundet i Molde har innspill til mange elementer i den nye kommuneplanen for Molde kommune.

Det er bra at det blir foreslått å legge FNs bærekraftsmål til grunn for planarbeidet, men det er ikke til å unngå at det er interessekonflikter mellom ulike mål. Det er grenser for forbruket av blant annet energi, areal og andre naturressurser uten at det får konsekvenser for blant annet livet på land. Arealforbruket ved etablering av vindkraft-anlegg er et eksempel på dette. Naturvernforbundet mener at bærekraftmålet om å stoppe klimaendringene må bli en integrert del av hensynet til livet på land og livet under vann.

Bærekraftmålene om livet på land, livet under vann og klima også må bli styrende for kommunen sin deltakelse i ulike styrer, råd og andre fora der Molde kommune er eier eller deltaker, som for eksempel Molde næringsforum, Romsdals regionråd, RIR og havnestyret.

Prioriterte innspill til satsingsområder for kommunestyreperioden:

 • En plan med en handlingsdel for klima, energi og naturmangfold.
   
 • En plan med en handlingsdel for gang, – sykkel, – og snarveger.
   
 • En plan med en handlingsdel for utvikling og styrking av kollektivtrafikken.
   
 • En strategi for informasjon om naturverdier og miljø i kommunen, inkludert økt natur – og miljøfaglige kompetanse og kapasitet i kommunen.
   
 • En strategi for bedre vern av strandområder og andre viktige naturområder i kommunen.
   
 • En strategi for å få slutt på ulovlige massedeponi i kommunen.
   
 • En strategi for mindre bruk av plastprodukter, økt gjenvinning av plast og mindre plastforurensning.
   
 • En gjennomgang av muligheten for økt bruk av miljøkrav ved offentlige innkjøp.
   
 • En strategi for jordvern og mindre matsvinn.
   
 • En strategi for å få den naturlige vannføringen i Mardøla tilbake.