Ny skogsveg i Moldemarka

Naturvernforbundet frarår at det blir godkjent en skogsveg med hogstfelt fra Liavegen og nedover mot Cecilienfryd.

Vi ønsker at det blir tatt vare på skogen. Det vil være positivt for livet i den, Bjørsetelva, friluftslivet og for barn i nærområdet, banehager og skoler.

En skog som får fortsette sin vekst etter at den har blitt økonomisk hogstmoden, er et godt og langsiktig klimatiltak.

Korridoren langs Bjørsetelva er en del av et grøntdrag som i prinsippet starter ved Høstmarksberga og går oppover til Moldemarka. Denne må vi verne om. Bruken vil øke når Lundavang blir bygd om til boligfelt.

Tidligere hogst langs Liavegen er flatehogst. Etter hogsten blir feltene plantet til med gran. En variert skog blir på den måten endret til en ensaldret og biologisk fattig skog. Dette er også til skade for landskapet og friluftslivet.