Ny søknad om rasering av Aurstadelva

Det har kome ein ny søknad om utbygging. Vi kjem attende med meir informasjon.

Under finn du ein del informasjon om utbygginga og ymse presseklipp.