Nydyrkingssak – kartlegging er nødvendig

Naturvernforbundet i Tingvoll med fråsegn til Tingvoll i nydyrkingssak.

Området er ikkje kartlagd frå før, så det er nødvendig med ei kartlegging for å ha kunnskap om naturen på staden. Det er vidare ønskjeleg med ei heilt enkel tilrettelegging for friluftslivet.