Nytt liv i lokallaget

Etter flere år med liten aktivitet i lokallaget ble det holdt møte
23. oktober 2023 med valg av nytt styre.

Lokallaget for Kristiansund og Averøy har fått en ny giv. Etter et par år med liten aktivitet ble det 23.10.23 holdt et reorganiseringsmøte. Dette resulterte i et nytt styre bestående av:

Astrid Straumbotn (leder)

Ida Gammelsæter (nestleder)

Ågot Ligaarden (kasserer)

Inger Aarsund (styremedlem og valgkomite)

Cathrine Bowitz (styremedlem og valgkomite)

Jon Bjørshol (styremedlem)

Styret vil ha en kort aktiv periode fram til neste årsmøte som blir 28. februar 2024.

Vi håper på engasjement fra medlemmene i lokallaget. Kom gjerne med innspill til hva dere ønsker at vi skal engasjere oss i.