Økologisk landbruk- logisk!

Leserinnlegg fra Mari Melbø Rødstøl, Grønn hverdag.

Økologisk landbruk- logisk!

Påstandene og mytene om økologisk landbruk og økologisk mat har vært mange de siste tiårene. Én av de mest seiglivede har vært at økologisk landbruk er bakstreversk, umoderne og for mennesker som er på siden av resten av samfunnet.

Dette er heldigvis i ferd med å endre seg. Hittil i år har bl.a etterspørselen etter økologisk frukt og grønt økt med 30 % i forhold til i fjor. Økologisk mat er nå en vare for moderne forbrukere, som ønsker å betale litt ekstra for høyere kvalitet, renere produkter og for et mer miljøvennlig landbruk.

Hva er så grunnprinsippene i økologisk landbruk? Produksjon av økologisk mat bygger på et helhetssyn som omfatter de økologiske, økonomiske og sosiale sidene ved landbruksproduksjonen, både i lokalt og globalt perspektiv. I det økologiske landbruket betraktes naturen som en helhet. Varene er produsert etter omfattende krav til økologiske, ressursmessige og etiske bestemmelser, og innebærer f.eks. at kunstgjødsel og kjemiske plantevernmidler ikke skal brukes. Jordens fruktbarhet opprettholdes hovedsaklig ved resirkulering av organisk materiale. Dyrkingssystemet utformes med mest mulig forebyggende tiltak mot skadegjørere og ugress. Økologisk kjøtt og melk kommer fra dyr som har spist fôr som ikke er sprøytet med plantevernmidler, og som er dyrket uten kunstgjødsel. Dyrene spiser bare en viss mengde kraftfôr. I tillegg til at dyrene går utendørs om sommeren, har de også resten av året anledning til å komme seg ut.

Ø-merket er et garantimerke Ø-merket er i dag beste garanti for at det ikke er sprøytemiddelrester (kjemisk syntetiske sprøytemidler) i matvarene og at det ikke er genmodifiserte (GMO) produkt. Ved importerte økologiske produkt fra sørlige land må også visse sosiale forhold for arbeiderne være oppfylt (banan, appelsin), altså mer rettferdig handel. Det er også mindre bruk av energi ved økologisk drift (bla er produksjon av kunstgjødsel ganske energikrevende). Det er også et etisk garantimerke siden det er strengere krav til dyrehold.

Forskning viser at det er mer helsevennlig med økologisk mat. Forskning viser faktisk at økologisk melk er både mer næringsrik og inneholder mer antioksidanter, e-vitamin og omega 3 fettsyrer som betyr mye for bl.a. immunforsvaret og forebygging av hjerte og karsykdommer. Dette fordi økologiske kuer spiser langt mer gras, kløver og belgvekster enn sine konvensjonelle artsfrender. Dette er forskning gjort av Danmarks jordbruksforskning og Landbruksuniversitetet i Uppsala.

Jeg vil gjerne sitere sammendraget i en artikkelen i tidsskriftet Den Norske Lægeforening 2004; 124: 1529-31: ”Spørsmålet som diskuteres er om økologisk mat også er sunnere med tanke på næringsinnhold. Ved gjennomgang av eksisterende litteratur virker det som økologiske produkter spesielt utmerker seg ved å ha høyere innhold av antioksidanter i plantevekster og fettløselige vitaminer og omega-3-fettsyrer i animalske produkter, sammenliknet med konvensjonelt produserte matvarer. Forsøk på dyr (bl.a. kaniner og høns) viser bedre forplantningsevne og mindre sykelighet ved økologisk fôring, og at dyr foretrekker økologisk fremfor konvensjonelt produsert mat når de kan velge. Man kan ikke på dette grunnlaget trekke slutninger til mennesker. Og foreløpig finnes det ingen gode kontrollerte studier på mennesker der man har sett på helseutfall. Det er imidlertid vist høyere innhold av visse antioksidanter i urin hos forsøkspersoner som fikk økologisk kosthold. Samlet vurdert kan et økologisk kosthold produsert etter bærekraftige prinsipper gi bedre helse direkte gjennom kostholdet, så vel som gjennom et sunnere naturmiljø.

Norsk landbruk i forhold til landbruk i andre land Ny forskning viser faktisk at Norge er blant de landene i Europa som bruker mest nitrogen i kunstgjødsel i forhold til avling. Dette fører til utslipp av nitrogen til havområdene. Norge har forpliktet seg gjennom Nordsjøavtalen til å redusere nitrogenutslippene med 50 %. Ifølge Matthias Koesling i NORSØK kan man ikke se at Norge har overholdt disse forpliktelsene.

Nå skal man være veldig forsiktig med å snakke stygt om norsk landbruk generelt, for de er allerede hardt presset og har vært det lenge. Grønn Hverdag jobber like mye med å selge lokalprodusert som å selge økologisk, og ser mye positivt med Norsk landbruk i forhold til andre land. Det kan også være mange gardbrukere i Norge som tilfredsstiller mange av kravene til økologisk produksjon uten å være med i denne ordningen. Det gode med økologisk stempling er at vi som forbrukere kan være sikker på at produktet er produsert både miljøvennlig, med strengt dyrehold og at produktene er uten rester av plantevernmidler. Ifølge flere forskningsresultat er den jo også ofte mer helsevennlig. Den nye regjeringens mål om å øke økologiske produksjon i Norge til 15 % vil bli et godt løft. Dette samsvarer med den økte etterspørselen etter økologiske varer vi opplever nå. Dette kan også bli et bra løft for Norsk landbruk generelt ved at samvirket vil få flere gode produkter å selge. For at dette skal skje må samvirkene være på lag med både den konvensjonelle og den økologiske bonden.

Med vennlig hilsen

Mari Melbø Rødstøl Miljørådgiver i Grønn Hverdag

Svarinnlegg i Sunnmørsposten 11. november 2005