Oljeboring på Mørekysten er uakseptabelt!

Under «Oljens Dag» i Kristiansund onsdag 17. sept. var Natur og Ungdom tilstede og viste sin motstand mot oljeboring på Mørekysten, hvor de krevde at norske myndigheter setter begrensninger for norsk oljevirksomhet.

– Mørekysten er et av Norges mest sårbare havområder, og er blant annet Norges viktigste gyteområde for sild. Det er helt uakseptabelt å åpne for oljeboring her når vi er klare over miljøverdiene som befinner seg her, sier Kristi Langli, leder i Møre og Romsdal Natur og Ungdom. – Det Mørekysten trenger er varig vern mot all form for petroleumsvirksomhet.

Statens egne miljøetater har i lang tid advart mot å dele ut områdene utenfor Mørekysten til oljeselskapene. Både miljø- og fiskeriorganisasjonene har tidligere vært sterke motstandere av oljevirksomhet i området, noe som førte til at de rød-grønne i 19. konsesjonsrunde trakk tilbake flere oljeblokker som ble utlyst av Bondevik II-regjeringen.

Det arbeides nå med en forvaltningsplan for Norskehavet, og Natur og Ungdom stiller klare krav til denne.

– Forvaltningsplanen for Norskehavet er utrolig viktig. Det er helt uakseptabelt dersom oljeindustrien og Olje- og Energidepartementet får overkjøre Miljøverndepartementet i denne saken. Det viktigste Regjeringen kan gjøre for å beskytte miljøverdiene i dette havområdet, er å opprette petroleumsfrie områder her, avslutter Langli.

For mer informasjon, kontakt:

Kristi Langli, leder i Møre og Romsdal Natur og Ungdom på tlf: 91 56 09 48 eller e-post: mr@nu.no

Skriftlig spørsmål i Stortinget

Gytefelt og gytevandringer for sild langs Mørekysten