Ønske om utredning av miljøvennlige energiløsninger for Midt -Norge

Brev frå Naturvernforbundet til Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep.

0033 OSLO


20.12.2006

Ønske om utredning av miljøvennlige energiløsninger for Midt -Norge

Ifølge Statnett kan det bli brukt opp mot 2 milliarder kroner på å kjøpe inn mobile gasskraftverk. Norges Naturvernforbund ber olje- og energiminister Odd Roger Enoksen om en grundig utredning av hvordan disse pengene kan brukes på miljøvennlige alternativer til mobile gasskraftverk i Midt-Norge.

Et miljøvennlig alternativ er energisparing og energifrigjøring.

De mobile gasskraftverkene som Statnett nå har besluttet å anskaffe, vil ha total effekt kapasitet på 300 MW og kunne produsere rundt 0,22 TWh i måneden. Eventuelt en effekt kapasitet på 450 MW og produksjon på 0,33TWh/måned hvis de beslutter å anskaffe det tredje anlegget. Utredningen må ta utgangspunkt i hvordan en slik økning i effekt behov kan dekkes.

I bygningsmassen i Midt -Norge er det et stort energifrigjøringspotensial.

I Midt -Norge er det ca. 282 000 husholdninger. Hvis en deler 2 milliarder på hver husholdning i Midt -Norge, kan hver få 7000 kr til energisparingstiltak. Hvis hver husholdning kan med dette spare i gjennomsnitt 2000 kWh i løpet av ett år, så vil det utgjøre 0,56 TWh. Ved å effektivisere energibruken i kjøpesentre og butikker, som har en gjennomsnittlig energibruk på over 500 kWh per kvadratmeter i året, kan en frigjøre betydelige mengder med energi.

Ifølge Statnett skal de mobile gasskraftverkene brukes i svært lite omfang. Hvis svært lite omfang betyr 1/12 del av energiproduksjonskapasiteten i året, vil årsproduksjonen fra de mobile gasskraftverkene være 0,23 TWh mindre en det husstandene kan frigjøre.

Tiltak til å redusere effektbehovet ved topplast kan være å innføre bedre styring på energiforbruket med toveis kommunikasjon i el -nettet og redusere det elektriske oppvarmingsbehovet ved å ta i bruk bioenergi, fjernvarme eller varmepumper i flere bygninger.

I tillegg til at Norge har et stort energifrigjøringspotensial, er Norge et av de landene i verden som har mest ressurser til å produsere fornybar energi. Det å produsere energi med sterkt forurensende mobile gasskraftverk i Norge er en energiløsning som ikke kan aksepteres.

I Midt-Norge finnes det fremragende forsknings miljøer med høy kompetanse innen miljøvennlig energi som Olje- og energidepartementet kan benytte seg av i utredningen.

Naturvernforbundet ser frem til at utredningen blir brukt til å gjennomføre en miljøvennlig energipolitikk i Midt-Norge.

Vennlig hilsen

Norges Naturvernforbund

Lars Haltbrekken

Leder