Oppdrettsanlegg ved Veøy

Lokallaget har engasjert seg i en søknad om et oppdrettsanlegg på sørsida av øya. Kommunalsjefen frarådde anlegget, men teknisk utvalg ga dispensasjon etter plan- og bygningsloven. Saken er nå lagt ut på høring etter akvakulturloven.

Et oppdrettsanlegg ved øya vil redusere helheten av verdier og opplevelse som natur, kultur, friluftsliv, stillhet og landskap.

Vi krever at kommunen må gjøre om sitt tidligere vedtak som bygde på mangelfulle opplysninger om konsekvensene. Vi vil også ha en juridisk vurdering av det som har skjedd i saken.

Vår uttalelse finner du her.

Forslaget er lagt ut på kommunen sin høringsside. Høringsfristen er 7.7.

Foto: Maria Holo Leikarnes