Oppfølging av forureiningssak i Haram

Naturvernforbundet har mottatt tips om ein mogleg ureiningssak i Haram kommune. Etter manglande respons frå kommunen, ber Naturvernforbundet Fylkesmannen om å vurdere saken.

Naturvernforbundet mottar med ujamne mellomrom tips om forureining.

Det er ikkje alltid Naturvernforbundet kan undersøke slike saker sjølv.

Då sender Naturvernforbundet saken til kommunen, som har plikt og verktøy til å undersøke og eventuelt krevje opprydding.

I april 2018 sendte Naturvernforbundet eit slikt tips til Haram kommune.

Kommunen har plikt til å svare på slike henvendingar, manglande svar gir ÅRIM rett til å klage vidare til Fylkesmannen.

I oktober 2018 hadde Naturvernforbundet ikkje fått svar frå Haram kommune, saken er difor sendt vidare til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.