Oppfølging – handsaminga av koparstof

Epostkorrespondanse frå august 2007.

—– Original Message —– From:Roar RistesundTo:Øystein FoldenSent: Wednesday, August 29, 2007 2:03 PM Subject: RE: oppfølgingsbrev – handsaminga av koparstof

Hei,

ang. utvikling av prøvetaking ved Torvik/Herøyterminalen,

sjå svar under, fra mulitconsult, dette blir nå gjort umiddelbart,

men blir altså en viss tid før vi får svar på disse prøvene,

Mvh

RFG AS,

Roar Ristesund

Hei

Som omtalt var det tydelige tegn på erosjon og utvasking i sedimentene ved kaianlegget på Torvik. Dette skyldes nok helt klart propellstrømmer fra hurtigruta. Sedimentene har en beskaffenhet som gjør at disse er egnet for kontroll av eventuell forurensning. Forurensning knyttes til finkornede partikler, gjerne med høyt organisk innhold. Slike partikler er ikke til stede i området. Isteden er disse vasket ut og transportert bort / spredt utover større arealer. Dette vil også medvirke til at eventuell forurensning er sterkt fortynnet / ikke lenger detekterbart – og samtidig også at eventuelle kilder vanskelig kan identifiseres.

Vi lykkes således ikke i å få opp prøver som var egnet til analyse. Isteden vil vi foreslå at undersøkelsen videreføres ved bruk av blåskjell. Vi plasserer da ut blåskjell i 2 posisjoner ved anlegget + i en referanseposisjon i større avstand fra anlegget (men fortsatt i Torvik). Hver stasjon vil bestå av 20 – 30 skjell. Skjellene vil ta opp forurensning fra vann og partikler, og analyser av skjellene vil vise i hvilken grad forurensning er til stede i vannmassene i området. Utplasseringen må ha en varighet av minst 3 uker.


From: Øystein Folden [mailto:foldengp@start.no]
Sent: Friday, July 20, 2007 7:54 PM
To: Roar Ristesund
Subject: Re: oppfølgingsbrev – handsaminga av koparstof

Høyrast greitt ut. Takk skal du ha. Med helsing Øystein Folden

—– Original Message —– From:Roar RistesundTo:Øystein FoldenSent: Friday, July 20, 2007 10:13 AM Subject: RE: oppfølgingsbrev – handsaminga av koparstof
Hei, eg er egentlig på ferie, det samme gjelder forsåvidt de som holder på med impregnering av nye poser på herøyterminalen (slik at det nå er sommerstengt der), Vi har engasjert Multiconsult i Ålesund, ved Arne Fagerhaug, tlf; 90917072, som var de eneste i området som hadde mulighet til å kunne ta prøver også av bunnsediment, ikke bare vannprøver som er den vanlige måten å ta tester på, men som da gir et temmelige «overflatisk» bilde av situasjonen, han rakk ikke å gjøre jobben før tok ferie, men var nå tilbake, og vil snarest se på den jobben for oss, skulle komme tilbake med info om når tid kunne gjøre dette, og når tid får svar, skal informere deg så snart har fått dette, Mvh RFG AS, Roar Ristesund, Tlf; 97653094


From: Øystein Folden [mailto:foldengp@start.no]
Sent: Saturday, July 14, 2007 7:04 AM
To: Roar Ristesund
Subject: Re: oppfølgingsbrev – handsaminga av koparstof

Sunnmørsposten ringte meg for eit par dagar sidan og lurte på om vi hadde fått noko prøveresultat frå dykk. Eg har ikkje registrert noko, så eg vil gjerne høyre korleis det går. Med helsing Øystein Folden Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

—– Original Message —– From:Roar RistesundTo:Øystein FoldenSent: Monday, June 04, 2007 5:49 PM Subject: RE: oppfølgingsbrev – handsaminga av koparstof
Hei, Viser til vår korrespondanse ang. Herøyterminalen, og sender her en orientering av hva vi har gjort så langt, og hva vi foretar oss videre. Mvh RFG AS, Roar Ristesund, Salgsjef oppdrett, Tlf; 70080033 / 97653094


From: Øystein Folden [mailto:foldengp@start.no]
Sent: Friday, May 18, 2007 7:16 PM
To: Roar Ristesund
Subject: Re: oppfølgingsbrev – handsaminga av koparstof

Eg vil takke for svaret nedanfor, som vi reknar som eit førebels svar, og at vi i løpet av eit par veker får eit endeleg svar når de har funne ut av kva Fiskeridepartementet meiner. Vi ser at det som er nemnt truleg vil løyse fleire av problemstillingane. Vi er sjølvsagt framleis ein del i det uvisse om den ordninga de har no og fram til den nye dyppeløysinga er på plass oppfyller krav til avrenning lik 0 til sjø. Sidan vi har litt pågang frå pressa som spør om vi har fått svar vil vi oppsummere saka slik på internettsida vår: «Refa Frøystad Group har no gitt Naturvernforbundet eit førebels svar på brevet med oppfølgingsspørsmål dagsett 2.4.2007. Svaret avklarar ein del av spørsmåla, men det er behov for 2-3 veker til for å avklare ytterlegare. Svara så langt reknar Naturvernforbundet som ein positiv prosess, utan at det kan konkluderast fullt ut på alle punkt.» Svaret vi har fått i dag legg vi ikkje ut på sida, sidan det er av førebels karakter. Eg får ei tilbakemelding frå deg snarast og innan søndag kveld så eg veit om dette er greitt. Med helsing Øystein Folden Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

—– Original Message —– From:Roar RistesundTo:Øystein FoldenSent: Friday, May 18, 2007 1:00 PM Subject: RE: oppfølgingsbrev – handsaminga av koparstof
Hei, manglende svar skyldes i hovedsak at vi er inne i en svært hektisk periode, der undertegna har vert på reisefot i inn og utland i store deler av april og mai. Vi er på ingen måte uvillig til å samarbeide og finne ut hva som evnt. må til for at offentlige instanser og slike som naturvernforbundet er fornøgde med vår virksomhet, og føler vel litt at vi har blitt mistenkeliggjorte og oppfattet som syndere på kanskje litt tynt grunnlag, Problemet for oss her ved Torvikterminalen, er at vi venter på å få nødvendige løyver for å bygge ut til full servicestasjon for oppdrettsposer, noe som er nødvendig for at alle oppdrettsselskapene som heilt lovlig trenger bl.a å få impregnert posene sine, skal få utført dette, vi har slitt veldig med i hele tatt å få respons fra fiskeridepartementet, og søknaden vår fra i fjor høst, tok det veldig lang tid å få svar på, og når vi først fikk det, er det vanskelig å tolke hva de egentlig mener, Eg har idag prøvd igjen å få tak i saksbehandler for denne saken i Fiskeridirektoraten i M&R, for å avtale et møte. Han var ikke tilstede, så eg vil ringe igjen på mandag for å få til dette så raskt som mulig, men da tidligst neste fredag, pga. eg er i Italia t.o.m. neste torsdag. Vi vil uansett gjøre følgende; Vi møter fiskeridirektoratet så snart som mulig, og samtidig snakker med /møter mattilsynet om å ta prøver etc., RFG vil uavhengig av svaret fra Fiskeridirektoratet, gå i gang snarest med 2. byggesteg av servicestasjon, dvs. forbedring av dyppestasjon uavhenging av om får løyve for vask/service, Vi vil måtte ta endel hensyn til plassering av oppsamlingskar for vaskevann, for sikkerhetstanker etc., men vi kan få til dette, uten å måtte være heilt avhengig av å vite endelig utfall av søknad, dvs. om vi får løyve., Reint praktisk vil vi da bygge om området som følger; Vi bygger et stort innebygd kammer, vanntett, i bakken, som også som fungerer som sikkerhetstank, dyppetanken plasseres i dette lukka rommet. Heile rommet er da over dobbelt så stort som dyppetanken, all avrenning skjer da også direkte over denne tanken. Videre bygges/helstøpes hele området der dypping/tørking foregår, med nødvendige kanter for oppsamling ved evnt. uhell, som då går i egen lukket tank, Videre vil eventulle andre ting, slik som om nye-brukte fraktdunker (1000l tanker fra produsent), oppbevares på en slik måte at det ikke er fare for misbruk eller sabotasje, dvs. at alle nye tanker fra produsent holdes innelåst, også i sommerhalvåret, dersom dette måtte vere påkrevd. Videre ønsker vi dere velkomne til et besøk hos oss (kontorlokale i Frøystadvågen) for en prat om disse tingene, gjerne så snart som mulig, men som sagt er undertegna på reisefot f.o.m. f.k. søndag t.o.m. f.k. torsdag 24,mai., Undertegna vil løpende sende dere info ang. videre utvikling av denne prosessen, uansett vil vi umiddelbart sørge for at nye/fulle frakt/oppbevaringstanker for impregnering står ubeskytta, og vil sette desse innendørs, lukket, Håper dette foreløbig kan være akseptabel for dere, Ta gjerne kontakt for ytterlig info, Mvh RFG AS, Roar Ristesund, Salgsjef oppdrett, Tlf: 70080033 / 97653094


From: Øystein Folden [mailto:foldengp@start.no]
Sent: Wednesday, May 16, 2007 6:25 PM
To: Roar Ristesund
Subject: Fw: oppfølgingsbrev – handsaminga av koparstof

Eposten nedanfor sendte vi 2.4.07. Vi veit ikkje av at vi har fått svar. Normal rutine frå vår side er å sende over saka til klagenemnda for miljøinformasjonslova straks over helga, med mindre det finst ei forklaring på at vi ikkje har fått svar. Øystein Folden leiar, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal —– Original Message —– From:Øystein FoldenTo:roar.ristesund@rfg.noCc:postmottak@mattilsynet.no ; Herøy kommune ; postmottak.alesund@fiskeridir.no ; Møre og Romsdal fylkeSent: Monday, April 02, 2007 10:14 PM Subject: oppfølgingsbrev – handsaminga av koparstof
Vedlagt følgjer eit nytt brev som oppfølging til det vi sendte tidlegare. Med helsing Øystein Folden leiar, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal