Opprydding av strandplast på Moldeholmene

Kystverket ønsker forslag til strandområder i nærheten av Hjertøysundet der det er behov for opprydding. Ønsket skyldes at Naturvernforbundet i Molde har arbeidet med denne saken i flere år.

I 2020 kom Naturvernforbundet i Molde med en uttalelse til Kystverket sin plan for sprengning og utvidelse av Hjertøysundet.

Når det sprenges på land og i sjø, blir bruken av plastledninger et miljøproblem. Fargen på ledningene endres etter som tiden i sjøen går. Se bildet.

Vi krevde at ledningsplasten måtte samles opp. Dette kunne ikke Kystverket garantere, men som et avbøtende tiltak vil de samle opp plast i nærheten av Hjertøysundet.

Sluttrapporten fra firmaet som sprengte i Hjertøysundet er ferdig. Det ble brukt 55 km ledninger med en total plastvekt på 221 kg. Firmaet mener at etter prosedyren ble alle ledningene samlet opp.

I brevet til Naturvernforbundet opplyser Kystverket at totalmengden plast fra sprengning ikke ble loggført i eget regnskap, men ble rapportert som en del av total avfallsmengde.

Kystverket ønsker derfor å gjennomføre opprydding av strandområde i nærheten av Hjertøysundet i løpet av 2022. Dette for å sikre at det fjernes mer plast enn det som kom på sjøen. De ønsker forslag til områder med marin forsøpling, gjerne områder hvor private ryddeaksjoner vanskelig kan gjennomføres. Kystverket ønsker også forslag til aktører som kan gjennomføre en slik opprydding.