Oppstart av Franzefoss Gjenvinning AS sitt anlegg på Husøya i Kristiansund kommune

Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy er svært skeptiske til at anlegget blir satt i drift uten at det tas hensyn til naturmangfold.

Klima- og forurensningsdirektoratet har tidligere behandlet en søknad i forbindelse med denne etableringen. Naturvernforbundet er bekymret for at anlegget kan bli satt i drift til tross for de kritske merknadene til Klif.