Oppstartmøte for nytt lokallag av Naturvernforbundet

Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy blir starta i desse dagar.

Oppstartsmøte blir 13. april 2011. Meir informasjon kjem.