Optimisme i fylkeslaget i Møre og Romsdal

– Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har fått nytt styre. Det teiknar bra. Vi har fått inn folk med stor arbeidslyst, seier fylkeslagsleiar Øystein Folden.

I 2004/2005 vil Naturvernforbundet i Møre og Romsdal halde spesielt fokus på lokallaga. ?Til dømes vil vi freiste å halde ?god ven med naturen for heile familien-arrangement? der det er mogeleg, seier Folden.

Reorganisering av lokallag i Ørsta/Volda står på arbeidsplanen. Det gjer óg mellom anna oppgåver knytta til bruk av strandsona, kraftlinespørsmål og mikro- og minikraftverk.

Les årsmelding og arbeidsprogram