Ormen Lange og kraftkrise

Leserinnlegg fra Natur og Ungdom.

I Møre og Romsdal og resten av midt-Norge har vi de siste årene stadig fått høre om mangelen på energi, kraftkrisen som trenger seg på i de verste øyeblikkene. Bedre blir det ikke av at Ormen Lange  starter sin gassproduksjon, og tapper det siste vi har igjen av energi. For å løse dette  har enkelte en idè om at dersom man bare setter opp nok mobile gasskraftverk så forsvinner problemet. Vel, det er ikke slik. Ormen Langes gassutvinning gjør det alt for enkelt for forurensningstoppene her til lands å si at man burde bygge gasskraftverk, uten rensing. Det har allerede blitt gitt grønt lyst til et mobilt gasskraftverk som vil være oppe å gå allerede i februar.   Ja – vi kommer til å trenge mer energi dersom vi skal få bukt med denne såkalte kraftkrisen, men gasskraft er ikke løsningen. StatoilHydro kommer årlig til å stå for 1/4 av Norges klimagassutslipp, og  statistikken blir ikke bedre av de mulig kommende gasskraftverkene.   Med de farlige og urettferdige klimaendringene som allerede er i gang, kan vi ikke gå baklengs inn i fremtiden. Midt-Norge er så heldige å ha  noen av Europas beste ressurser for vindkraft, noe vi  benytte oss av. Dersom dette ikke gjøres nå, er det snart for sent. Det er mange kritiske røster som roper mot vindkraft, enten fordi det kan skade turismen, fordi de er stygge, eller fordi de er skadelige for det biologiske mangfoldet. Klimaendringene er farlige urettferdige og allerede i gang! Konsekvensene av de menneskeskapte klimaendringene vil bli mange, og millioner av mennesker verden over trues på flukt fra sine hjem. Kan ikke vi mennesker her i rike Norge da akseptere at vi må være en del av løsningen og da kanskje ha noen vindmøller plassert langs kysten vår? Det er jo faktisk vi som har vært med på å skape problemet. Natur og Ungdom har også veldig lyst til å få i gang testmøller i forbindelse med blant annet Havsul-prosjektet. De kan vise seg å være den største løsningen, og det kan ikke nøles om å utbygge vindkraft dersom det finnes rom for det.     Kristi Langli, leder Møre og Romsdal Natur og Ungdom