Oversyn vindkraftsaker i Møre og Romsdal – status i juni 2020

Ei samanstilling av saker Naturvernforbundet har vore involvert i dei siste åra.

Det er lagt inn nokre lenker til nokre av høyringssakene Naturvernforbundet har svart på. Denne oversikta er ikkje komplett.