Øvre Koppane i Tafjordfjella – fråsegn til endra inntak for kraftverk

Naturvernforbundet har fleire innspel til endringa.