Øystein Folden gjenvalgt som leder av Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

– Vi har hatt en sterk økning i aktiviteten den siste tiden, og jeg ser fram til å opprettholde trykket på natur- og miljøvern i tiden framover, sier Øystein Folden. -Energispørsmål er særlig viktige i tiden framover. Vi er et fylke der det både planlegges flere gasskraftverk og flere vindmølleparker, samtidig som de fleste kommunene helt planløst godtar utbygging av mini- og mikrokraftverk i vassdragene sine.

Folden er overrasket over mange utbyggere i fylket, for eksempel de som foreslår vindkraftanlegg. – Vi hadde ventet at flere ville ta kontakt med Naturvernforbundet på forhånd, før de lanserte konkrete utbyggingsplaner med til dels store inngrep, sier Folden. – Energiselskapene oppfører seg som om de opererer på 1960-tallet dersom de tror det er mulig å gjennomføre store fysiske inngrep uten kontakt med miljøvernorganisasjoner.

Naturvernforbundet er også opptatt av å fremme mulighetene for myke trafikanter og kollektivreisende i fylket, og har et håp om at mange vil gå over fra å bruke bil til å bruke buss når den nye Timeekspressen etableres mellom Volda og Kristiansund 1. mai.

Øystein Folden har vært leder av Naturvernforbundet i Møre og Romsdal siden 2003. Han bor på Tingvoll der han driver sitt eget firma. Han kan kontaktes på telefon 71 53 33 31 eller 91 81 25 42.

Les referat fra årsmøtet i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Les årsmeldingen fra 2004

Les arbeidsprogrammet

Budsjett for 2005

Referat fra årsmøtet i 2004

Årsmelding 2003

Årsmelding 2002