Peiskos med et tastetrykk

Epostkorrespondanse med frilansjournalist Trond Folckersahm etter tvilsom artikkel i Tidens Krav.

Fra: Øystein Folden
Sendt: 13. februar 2006 10:02 Til: Trond Folckersahm Emne: artikkel – Peiskos med et tastetrykk

I Tidens Krav onsdag 8. februar har du ein artikkel «Peiskos med et
tastetrykk». Denne artikkelen har ein del påstandar eg meiner du bør gjere
meir greie for.

Du skriv under overskrifta Miljøfaktor:
«Miljø- og helsefaktoren taler også til gassens fordel. Fyrer du med en
vedovn, er utslippet av partikler stort. Det gjelder også de nye modellene
bygd etter moderne prinsipper som reduserer utslippet.

En gasspeis frigjør nemlig stort sett bare litt vanndamp og noe karbondioksid.
Ifølge SINTEF er dette verken skadelig for helse eller miljø.»

Eg har ringt Sintef for å høyre om dei går god for dette. Svaret eg fekk
tilseier at du bør dokumentere kva du har fått frå Sintef. Utslepp av
karbondioksid frå brenning av gass er alt anna enn miljøvennleg, sjølv om
ingen av oss tar skade av ein brusrap.

Viss eit firma som sel gasspeisar seier det same som deg i reklamen sin, blir
dei melde og rimelegvis felt av forbrukarlovgjevinga. Det bør vere eit problem
også for ein journalist.

Øystein Folden leiar, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

From: Trond Folckersahm

Subject: Re: artikkel – Peiskos med et tastetrykk

To: Øystein Folden

Det er mange fordeler ved å ha gasspeis fremfor å fyre med ved. I tillegg til at det er enkelt, er den helse- og miljømessige gevinsten ved å fyre med gass det viktigste.

– Når du fyrer i tradisjonelle vedovner, er konsentrasjonen av partikkelutslipp stor. Det er helsefarlig å trekke inn slik luft. I nye ovner er konsentrasjonen langt mindre. Men i gasspeis er den minimal, forklarer forsker Edvard Karlsvik ved SINTEF energiforskning. Når en fyrer med gass er det hovedsaklig vanndamp, samt noe CO2 som frigjøres. Gassen er ren og verken skadelig for helsen eller miljøet.

Vennlig hilsen Trond Folckersahm Mobil: 90174769

Les artikkelen i Tidens Krav