Pelletsfyrt kraftverk på Averøy

Epostkorrespondanse mellom Øystein Folden i Naturvernforbundet og Gunnar Kvassheim, Stortingsrepresentant for Venstre.

Spørretimespørsmål


Datert 10.01.2008 Fra Gunnar Kvassheim (V) til olje- og energiministeren Til behandling

Hafslund skal bygge pelletsfabrikk på Averøy og har i den forbindelse mulighet for å bygge et anlegg som kan levere reservekraft til en region hvor kraftforsyning i perioder kan være kritisk. Kraftproduksjon basert på pellets vil være et alternativ til sterkt forurensende kraftproduksjon fra de innkjøpte mobile gasskraftverkene. Hvordan kan statsråden medvirke til at det blir satset på reservekraft fra pellets i stedet for fra mobile gasskraftverk?

http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=39055
Kvassheim Gunnar Øystein Folden/imakerdata/f/1/08/79/7_2401_0/Energisituasjonen_i_Midt-Norge.pdf