Pen plante fører til stort skred

Presentasjon om framande artar.

Øystein Folden, leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, hadde denne presentasjonen på møte i Naturvernforbundet i Ørsta og Volda hausten 2020.