Planar om gasskraftverk på Skogn og konsekvensar for Møre og Romsdal

Epostkorrespondanse mellom Naturvernforbundet i Møre og Romsdal og Istad Nett.

Etter eit oppslag i Sunnmørsposten 10. august 2006 gikk denne meldinga til Istad Nett:

«Du seier til Sunnmørsposten i dag at eit gasskraftverk på Skogn ikkje hjelper Møre og Romsdal.

På direkte spørsmål har Statnett sagt til Naturvernforbundet at alle tiltak mellom Otta i sør og Namdalen i nord vil vere nyttige i forhold til den energiforsyninga i Møre og Romsdal, sjølv om det manglar litt nett i Ytre Trøndelag for å kunne bygge vindkraft der. Naturvernforbundet vil ikkje ha gasskraftverk på Skogn, men vi vil ha sparetiltak både i Trøndelag og Møre og Romsdal. Er det for dårleg linjekapasitet internt i Midt-Noreg? Statnett seier altså noko anna.

Det er også vanskeleg å sjå korleis eit gasskraftverk på Tjeldbergodden skulle vere mykje betre enn Skogn. Det er vel uansett linjekapasiteten mellom Surnadal og Sunndal som er begrensande?

Øystein Solevåg

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

www.naturvern.no/moreromsdal»

Svaret frå Istad Nett kom raskt:

«Hei.
Både Statnett og jeg har rett i det vi sier
Jeg sier til SMP at Skogn ikke løser kraftkrisen i M&R , men det vil selfølgelig bidra til å redusere problemet ved at linjenettet inn til M&R kan utnyttes bedre slik som Statnett sier . Forøvtig er det linjen fra Sogn til Sunnmøre som vil øke importkapasiteten inn til M&R dersom det finnes overskuddskraft i S&F.
Dersom det blir bygd et gasskraftverk på Tjeldbergodden vil det være nødvendig å forsterke nettet mellom Surnadal og sunndal for at dette skal løse kraftsituasjonen i M&R. Det mest konkrete som Statnett i så fall har sett på er å øke spenningen på eksisterende ledning fra 300 kV til 420 kV.

Forøvrig har jeg en følelse av at gasskrft på Tjeldbergodden og Skogn ligger langt fram i tid , og i mellomtiden må vi finne andre både kortsiktige og langsiktige løsningen på kraftkrisen.

mvh

Svein Rødal»

Sunnmørsposten 10. august 2006