Plyndring av måkereir

Ein lokallagsleiar i Naturvernforbundet blei vitne til at tilsette på eit hotell plukka egg frå måkereir på taket og kasta desse på sjøen.

Når ein plasser to-tre etasjar med bygning der måkene hadde tilhald før, må ein berre rekne med at måkene flytter desse etasjane opp. Hotelleigarar som ikkje trivst med måker som nære naboar, bør i alle fall ikkje bygge i fjøresteinane.