Prinsipiell klage på kraftutbygging fra Naturvernforbundet

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal og Naturvernforbundet i Rauma klager NVEs tillatelse til kraftutbygging i Kvanndøla i Rauma inn for Olje- og energidepartementet. I klagen stiller Narurvernforbundet spørsmål ved om NVE i det hele tatt er habil til å behandle denne typen saker etter sin turné for å fremme småkraftutbygging.

Hovedbegrunnelsen for Naturvernforbundets klage er likevel de naturinngrepene utbygginga vil føre til. Utbygginga vil gi reduksjoner i inngrepsfrie områder, den vil redusere verdien av landskapsvernområdet den er plassert kloss opptil og den vil skade elva.

Leder i Naturvernforbundet i Rauma, Gunn N. Morstøl kan treffes på telefon 93 26 43 41.

Leder i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Øystein Folden, kan treffes på telefon 91 81 25 42.

Les klagen fra Naturvernforbundet i Møre og Romsdal og Rauma til Olje- og energidepartementet

Les klagen fra Norges Naturvernforbund til Olje- og energidepartementet i saken

Les klagen fra Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Les klagen fra Vernegruppa for urørte vassdrag i Rauma