Raudsand

Etter kommunestyret sitt nei til et nasjonalt deponi for farlig uorganisk avfall, har et forslag til nye planbestemmelser vært på høring. I et brev til kommunen tar vi opp behovet for flere endringer.

Vi mener at eventuell industri under bakken må avklares og konkretiseres og bli en del av en høringsprosess sammen med utredninger av miljøkonsekvensene.

For å oppnå en bedre miljøtilstand, er det nødvendig at både staten, fylkeskommunen og kommunene samarbeider om miljømålene for fjorden.

Vi foreslår en planbestemmelse om at tiltak skal ikke tillates hvis de hindrer vedtatte miljømål.

Vi foreslår at størrelsen på det tidligere vedtatte industri- og deponiområdet blir redusert for å sikre en rasjonell arealbruk. Dette for å spare både skog og myr for ødeleggelser.

Her kan du lese brevet vårt.