Rauma Pumpekraftverk: Naturvernforbundet ber om umiddelbar stans i planane

Gjennom presseoppslag de siste dager er Naturvernforbundet kjent med at Romsdalen Pumpekraftverk as arbeider med utbyggingsplaner i det varig verna Rauma/Ulvåavassdraget.

Verneverdiene i Rauma og Ulvåa er store og uomtvistelige. Det fins ingen som helst grunn til at vernet mot vassdragsutbygging skal oppheves. Videre arbeid med Romsdalen Pumpekraftverk as sitt prosjekt kan ikke oppfattes som annet enn et angrep på en av de store perlene i norsk vassdragsnatur. Ethvert forsøk på inngrep her vil automatisk utløse et bredt engasjement fra alle forsvarere av mangfold og særegen norsk natur.

Naturvernforbundet har derfor skrevet brev til Romsdalen Pumpekraftverk as for å få selskapet til å innse først som sist at dette prosjektet ikke vil føre fram. Alle konstruktive krefter bør heller settes inn på å løse klimautfordringene på andre vis, samtidig som perlene i norsk vassdragsnatur får ligge i fred for inngrep.

Øystein Folden er leder i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal. Han har telefon 91 81 25 42.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les brevet til Romsdalen Pumpekraftverk as