Redd hubroen – forby piggisolatorar!

Grillsesongen er i gang, men hubro bør ikkje stå på menyen.

Hubro og kraftliner går dårleg i lag.

Naturvernforbundet ser at særleg piggisolatorar på kraftmaster er ei dødsfelle for hubro. Det finst gode alternativ.

Naturvernforbundet ber difor Norges vassdrags- og energidirektorat om å forby ny bruk av piggisolatorar og vurdere pålegg om utskifting av eksisterande.