Referat fra årsmøtet 2010

Referat fra årsmøte i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn mandag 8. mars 2010 kl 1800 på Det grønne hjørnet.

 1. Kjersti Finholt ble valgt som ordstyrer

 2. Årsmeldinga for 2009 ble godkjent

 3. Regnskapet for 2009 ble godkjent

 4. Forslag til arbeidsprogram ble vedtatt

 5. Valg.

  1. Nytt styre består av

   1. Yngve Birkeland – leder

   2. Geir Ole Sætremyr – kasserer

   3. Kjersti Finholt – styremedlem

   4. Maren Meyer – styremedlem

Revisor: Gunnar Godø

Valgkomite: Christine Rørvik

Etter årsmøtet informerte daglig leder Øystein Solevåg om ÅRIM.