Referat frå årsmøtet i Naturvernforbundet i Haram

Stad: Haram Sjukeheim Tid: 22.02.06 KL. 19.00

  • Møteinnkalling og sakliste vart godkjend.
  • Val av møteleiar: Kristin Molt Korsnes
  • Val av møteskrivar: Siw Berbu
  • Underskrift av protokoll: Jorunn Ulstein Fjørtoft og Kristin Molt Korsnes
  • Årsmeldinga for 2005 vart godkjend.
  • Arbeidsplan for 2006 vart godkjend.
  • Rekneskap for 2005 vart godkjend.
  • Val:

Representant i fylkestyret: Olav Dahl

Postmottakar: Siw Berbu

Utsending til fylkesårsmøtet: Olav Dahl

Valnemd: Svanhild Verstre Hauge

Revisor: Tove Høistad

Siw Berbu

Ref.

Jorunn Ulstein Fjørtoft Kristin Molt Korsnes

Årsmelding 2005 for Naturvernforbundet i Haram